Steenhuis Recycling Winschoten (Groningen) recyclet loodaccu's, nikkel-cadmium accu's en huishoudbatterijen

Inzameling en verwerking van oude accu’s levert een win-win situatie op. Het is beter voor het milieu en financieel aantrekkelijk. Steenhuis Recycling betaalt u een reële vergoeding voor al uw oude accu’s.

Nieuw! 

We hebben honderden nieuwe accuboxen aangeschaft. De 600 liter boxen staan klaar om gebracht te worden! U kunt accuboxen bestellen via onze nieuwe website: accu-inzameling.nl!  

Duurzaamheid

Wij zamelen al uw oude lood accu's, nikkel-cadmium accu's en huishoudbatterijen in. Deze verwerken wij op duurzaam verantwoorde wijze

Transport en transportpapieren

Wij zorgen ervoor dat het transport van de accu’s geheel volgens ADR-wetgeving gebeurt. Alle vereiste vergunningen en gevarenkaarten zijn bij het transport aanwezig. Ook verzorgen wij alle benodigde transportpapieren worden voor u.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen van transport tot eindproduct?